Obchodní podmínky

B2B STAZ (https://www.b2b.staz.cz/)

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.b2b.staz.cz. Internetový obchod provozuje STAZ s.r.o., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího STAZ s.r.o., Mlýnská 21, 746 01 Opava a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v kamenné prodejně.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem objednávky zboží a komunikace (email, fakturační a dodací adresa, telefonní kontakt)

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Tímto uděluji souhlas s tím, aby společnost STAZ s.r.o. se sídlem Mlýnská 21, 74601 Opava zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název firmy, IČO a sídlo, telefon, e-mail, bydliště a další identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem marketingu a komunikace týkající se objednávek zboží. Souhlas je platný po dobu trvání aktivního kontaktu mezi mnou a firmou STAZ s.r.o. se sídlem Mlýnská 21, 74601 Opava. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. 

3. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

4. Doprava

Pro dopravu využíváme přepravní společnost GLS a Rabenu. Zboží je zasíláno na dobírku nebo po předchozí úhradě bez dobírky. Zboží je možno také objednat pro osobní vyzvednutí. Zásilky do celkové váhy 120kg včetně obalového materiálu jsou zasílány balíkovou přepravou GLS. Vyšší hmotnosti zásilek jsou expedovány prostřednictvím přepravní společnosti Raben. Do celkové váhy 199 kg na paletách 60x80cm a od 200 kg na klasických EUR paletách 120x80cm. Tyto palety jsou vratné a řidič doručení bude chtít EUR paletu na výměnu.

Limit pro dopravu zdarma je 3.500,- bez DPH po slevě. Nad tuto hodnotu je doprava zdarma.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.b2b.staz.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.b2b.staz.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.b2b.staz.cz, pochází od oficiálních výrobců. 
8. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.b2b.staz.cz jsou konečné.
9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platného občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.b2b.staz.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu platných zákonů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platným obchodním zákoníkem.

 

  * cenu dopravy do ostatních států EU řešíme individuálně.